شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳
پاسخ دفتر فنی استانداری فارس در خصوص کوه‌خواری در باباکوهی 25 فروردین 1403

پاسخ دفتر فنی استانداری فارس در خصوص کوه‌خواری در باباکوهی

مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس با اشاره به مطالب منتشر شده در خصوص کوهخواری در اراضی پارک کوهستانی باباکوهی گفت: علی رغم برخی اظهارات ناآگاهانه، فرایند تغییر کاربری‌ها، شفاف و در چارچوب ضوابط است.