پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳
طراحی سامانه برای دریافت پیشنهادات مردم 08 اسفند 1402
وزیر کشور:

طراحی سامانه برای دریافت پیشنهادات مردم

وزیر کشور با تأکید بر اینکه باید سامانه‌ای طراحی شود تا مردم پیشنهادهایشان را جهت رفع مشکلات ارائه دهند، گفت: باید منابع مالی هم برای اجرای ایده‌های مردم پیش‌بینی شود.