پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳
احداث مراکز علمی و آموزشی بیمارستان پیوند اعضا برای الگوی درمانی و آموزشی در کشور 10 آبان 1402
معاون آموزشی وزارت بهداشت عنوان کرد :

احداث مراکز علمی و آموزشی بیمارستان پیوند اعضا برای الگوی درمانی و آموزشی در کشور

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: مراکز علمی و آموزشی بیمارستان پیوند اعضای بوعلی سینا احداث می‌شود تا الگوی درمانی،‌آموزشی و علمی غیر دولتی در کشور باشد.