شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳
هم افزایی اصحاب رسانه با جام امید رسانه 03 دی 1402
فرمانده سپاه فجر فارس

هم افزایی اصحاب رسانه با جام امید رسانه

سردار بوعلی گفت: یکی از اهداف جام امید رسانه، هم افزایی اصحاب رسانه است لذا باید یک موضوع با شبکه سازی مناسب در سطح کشور معرفی نمایند.