پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳
خروج دو تن از کاندیدای مجلس شیراز و زرقان از لیست شریان/ شریان ناقص شد 08 اسفند 1402

خروج دو تن از کاندیدای مجلس شیراز و زرقان از لیست شریان/ شریان ناقص شد

با خروج دو تن از کاندیدای مجلس شیراز و زرقان از لیست شریان، لیست انتخاباتی این جریان سیاسی ناقص شد.