پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳
مدیریت نظام مسائل کشور می‌تواند از استان فارس باشد 26 آبان 1402

مدیریت نظام مسائل کشور می‌تواند از استان فارس باشد

دبیرکل مجمع مشورتی نظام مسائل کشور گفت: استان فارس برابر و بالاتر از استان تهران است و مولفه هایی در استان فارس است که می‌تواند نظام مسائل کشور را در خود استان فارس مدیریت کرد.