پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳
افزایش آگاهی و توانمندسازی در جهت جلوگیری از بروز حوادث حین کار 08 بهمن 1402
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس تاکیدکرد:

افزایش آگاهی و توانمندسازی در جهت جلوگیری از بروز حوادث حین کار

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در مراسم اختتامیه ارزیابی صلاحیت حرفه ای پیمانکاران شهرستان های جنوبی استان درشهرستان لارستان بر لزوم افزایش آگاهی و توانمندسازی سیمبانان و نیروهای عملیاتی در جهت جلوگیری از بروز حوادث حین کارتاکید کرد.