یکشنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۳
بررسی مشکلات و تلاش برای رفع موانع ۴۳ بنگاه اقتصادی فارس 16 اسفند 1402

بررسی مشکلات و تلاش برای رفع موانع ۴۳ بنگاه اقتصادی فارس

در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس موارد و مشکلات ۴۳ بنگاه اقتصادی استان مطرح و تصمیماتی درباره آنان اتخاذ شد.