پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳
طرح افطار ویژه ایتام و مستمندان با عنوان طرح «افطار ۱۷» اجرا می شود 23 اسفند 1402

طرح افطار ویژه ایتام و مستمندان با عنوان طرح «افطار ۱۷» اجرا می شود

هفدهمین سال برگزاری طرح افطار ویژه ایتام و مستمندان با عنوان طرح «افطار 17» اجرا می شود.