پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳
تاکید بر نصب کنتورهای هوشمند، مدیریت توامان آب و برق و جلوگیری از اضافه برداشت 10 بهمن 1402
در نشست شورای حفاظت منابع آب و سازگاری با کم آبی اعلام شد

تاکید بر نصب کنتورهای هوشمند، مدیریت توامان آب و برق و جلوگیری از اضافه برداشت

نشست شورای حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی با حضور دکتر محمد هادی ایمانیه استاندار فارس، معاون هماهنگی امور عمرانی، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای فارس و مدیران دستگاه‌های مسوول برگزار شد.