شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳
مراکز و موسسات غیر انتفاعی می توانند کمبود ها و نواقص مدارس را تکمیل کنند 03 تیر 1403
مدیر عامل موسسه عصر طلایی رشد کودک:

مراکز و موسسات غیر انتفاعی می توانند کمبود ها و نواقص مدارس را تکمیل کنند

مدیر عامل موسسه عصر طلایی رشد کودک (آیمت) مراکز و موسسات غیر انتفاعی می توانند کمبود ها و نواقص نه تنها مدارس ابتدایی را که بعضاً کمبود های دوران متوسطه اول و دوم را به نحوی که در تحصیلات دانش آموزان هیچ خدشه ای وارد نشود تکمیل و حتی تجهیز کنند.