پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳
پایان تنش آبی با افتتاح خط دوم انتقال آب شرب شیراز از سد درودزن 21 مهر 1402

پایان تنش آبی با افتتاح خط دوم انتقال آب شرب شیراز از سد درودزن

خط دوم انتقال آب شیراز از سد درودزن امروز با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

افتتاح خط دوم انتقال آب شیراز از سد درودزن 21 مهر 1402

افتتاح خط دوم انتقال آب شیراز از سد درودزن

خط دوم انتقال آب شیراز از سد درودزن امروز با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.