پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳
آغاز بکار سازمان متخصصان و مشاوران ملل اسلامی در جنوب غرب کشور 14 بهمن 1402

آغاز بکار سازمان متخصصان و مشاوران ملل اسلامی در جنوب غرب کشور

سازمان متخصصان و مشاوران ملل اسلامی در جنوب غرب کشور با انتصاب سرپرست پهنه جنوب غرب کشور، آغاز بکار نمود.