بازدید دبیرکل کنگره شهدای استان فارس از دبیرخانه کمیته های یادواره ها، جمع آوری اسناد ایثارگران | خط فارس