چهارشنبه, ۲۳ خرداد , ۱۴۰۳
راه بنداز، جابنداز شانا فارس در آخرین تورنمت انتخاباتی 28 بهمن 1402

راه بنداز، جابنداز شانا فارس در آخرین تورنمت انتخاباتی

یکی از اعضای اصلی شورای شانا در گفتگوی اختصاصی با این رسانه گفت: فلسفه وجودی مجمع شانا برای این بود که نیروهای اندیشمند و کارآمد برای انتخابات معرفی شوند بر همین مبنا گروه‌ها و احزاب مختلف سیاسی در این مجمع دور هم جمع شدند.