چوب حراج به زمین های مسکن ملی در داراب!
چوب حراج به زمین های مسکن ملی در داراب!
در گذشته زمین معروف به 125 هکتاری چسبیده به مسکن مهر داراب و بالاتر از آن توسط شورای عالی مسکن کشور به ساخت مسکن ملی داراب اختصاص یافته است.

به گزارش سرویس اجتماعی خط فارس؛  در زمان فرمانداری فرهاد سعدی در داراب، اختلاف بر سر زمین ۱۷ هکتاری از این ۱۲۵ هکتار بود که به بنیاد مسکن اختصاص داده شود یا راه و شهرسازی آن را به مسکن ملی اختصاص دهد که در نهایت با پیگیری فرماندار سابق تا آخرین ساعات سکان داری فرمانداری این ۱۷ هکتار جز مسکن ملی بود و در تقسیم بندی متقاضیان دیده شده بود.

اما فشار ها توسط برخی ادامه داشت تا اینکه این روزها شنیده ها از یک منبع آگاه نشان می دهد در یک توافق شوم قرار است از این زمین ۱۷ هکتاری فقط ۱۰ هکتار به مسکن ملی اختصاص یابد و ۷ هکتار دیگر نیز بین برخی مسئولین شهرستانی و استانی که نامشان در آرشیو اسناد مجمع مطالبه گران داراب محفوظ است، تقسیم شود و الباقی نیز در اختیار شورای یک روستا قرار گیرد.

امید است دستگاه های نظارتی با ورود جدی به این پرونده و موارد مشابه از تقسیم زمین های دولتی بین افراد خاص جلوگیری کنند و متقاضیان مسکن ملی که چشم امیدشان به اقدام دولت است را نا امید نکنند.