پاسخ دفتر فنی استانداری فارس در خصوص کوه‌خواری در باباکوهی
پاسخ دفتر فنی استانداری فارس در خصوص کوه‌خواری در باباکوهی
مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس با اشاره به مطالب منتشر شده در خصوص کوهخواری در اراضی پارک کوهستانی باباکوهی گفت: علی رغم برخی اظهارات ناآگاهانه، فرایند تغییر کاربری‌ها، شفاف و در چارچوب ضوابط است.

به گزارش سرویس اجتماعی خط فارس؛امیرحسین جمشیدی امروز، ۲۵ فروردین در خصوص برخی مطالب مطرح شده در خصوص کوه‌خواری و تغییر کاربری، این اظهارات را ناشی از ناآگاهی و عدم داشتن اطلاعات کافی دانست.

وی با اشاره به مطلب منتشر شده در خصوص «کوه‌خواری در اراضی پارک کوهستانی باباکوهی » این موارد را تکذیب و ناشی از ناآگاهی و عدم پرسش از مراجع قانونی یا فنی دانست و گفت: کلیه فرایندهای تغییر کاربری و کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مرتبط به صورت شفاف و قانونی برگزار می‌شود و نتایج آن نیز پس از سیر مراحل مربوطه و نهایی شدن، بر روی سایت به صورت عمومی منتشر می‌شود و در صورت وجود هرگونه ابهام، مردم و اصحاب رسانه می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از این دفتر دریافت کنند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس با اشاره به حساسیت مدیریت ارشد استان و اعضای کارگروه بر حفظ حقوق عمومی، مطالب منتشر شده در خصوص اراضی پارک کوهستانی را غیرواقعی خواند و افزود: اراضی مورد نظر در مجاورت شمالی بلوار جمهوری واقع شده و دارای سند رسمی شش دانگ تک برگی صادره سازمان اسناد و املاک به نام مدرسه علی ابن ابیطالب است.

جمشیدی ادامه داد: مساحت وضع موجود اراضی مذکور حدود هشت هکتار است که نیم هکتار آن در محدوده قانونی شهر و هفت و نیم هکتار دیگر، خارج از محدوده قانونی و در حریم کلان‌شهر شیراز واقع شده است.

وی افزود: مالک اراضی بر طبق ضوابط و مقررات قانونی، نسبت به درخواست الحاق اراضی و تغییر کاربری آن به شهرداری شیراز اقدام کرده و شهرداری شیراز بر اساس اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، نسبت به تنظیم و امضای توافقنامه با مالک به صورت ۵۶/۳ سهم مالک با کاربری مسکونی و ۴۳/۷ سهم شهرداری با کاربری خدماتی و شبکه معابر اقدام کرده است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس بیان کرد: تنظیم و امضای توافقنامه با شهرداری به معنای موافقت با تغییر کاربری و الحاق به محدوده نبوده و حقی برای مالک ایجاد نمی‌کند.

جمشیدی با اشاره به مراحل قانونی طی شده تاکنون بیان کرد: شهرداری شیراز بر اساس وظایف و اختیارات قانونی خود نسبت به ارسال تقاضای الحاق به محدوده اراضی فوق‌الذکر به دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری واقع در اداره‌کل راه و شهرسازی استان اقدام می‌کند و موضوع پس از بازدید در جلسه کمیته فنی کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری با حضور کارشناسان خبره و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط بررسی و با توجه به وضعیت توپوگرافی زمین با تغییر کاربری کلی زمین به مسکونی و انجام ساخت و ساز در کل پهنه مخالفت شده و پیشنهاد می‌شود موضوع توسط مجموعه مشاورینی در رشته‌های شهرسازی، ترافیک، هیدرولوژی، زمین‌شناسی و ژیوتکنیک و… بررسی و کاربری و میزان بارگذاری ساختمانی متناسب با محل، توسط مشاور مطالعه و ارائه شود.

وی ادامه داد: نظریه کمیته فنی در جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط استانی مطرح و مقرر می‌شود؛ مطابق نظریه کمیته فنی، موضوع توسط مجموعه مهندسین مشاور ذیصلاح بررسی و طرح مناسب توسط مشاور تهیه و در جلسات آتی مطرح شود.

مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس افزود: تصمیم‌گیری نهایی در ارتباط با الحاق اراضی مذکور به محدوده شهر شیراز در حدود اختیارات استان نبوده و پس از بررسی و اتخاذ تصمیم احتمالی توسط مراجع استانی، جهت تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به وزارت راه و شهرسازی ارسال خواهد شد.