پادکست| روز اول جام رسانه امید فارس چه شد
پادکست| روز اول جام رسانه امید فارس چه شد
اولین پادکست صوتی در اولین رویداد جام رسانه امید فارس با اشاره به اتفاقات روز اول این رویداد منتشر شد.

به گزارش سرویس چند رسانه خط فارس؛  اولین پادکست صوتی در اولین رویداد جام رسانه امید فارس با اشاره به اتفاقات روز اول این رویداد منتشر شد.

 

 

 

.