نمایشگاه جهاد تبیین در بهزیستی فارس
نمایشگاه جهاد تبیین در بهزیستی فارس
عبدالرحمن سلیم حقیقی مدیر روابط عمومی بهزیستی فارس از برپایی نمایشگاه جهاد تبیین با عنوان ۱۰۰۰ روز خدمت بهزیستی فارس در یک نگاه خبر داد.

به گزارش سرویس اجتماعی خط فارس:سلیم حقیقی با بیان این که این نمایشگاه به انعکاس چکیده ای از عملکرد و خدمات بهزیستی فارس در  ۱۰۰۰ روز خدمت دولت سیزدهم پرداخته است,گفت: جهاد تبیین جز ضرورت های جامعه است و روز به روز نیاز این موضوع در جامعه بیشتر احساس می شود و اصل مهم در این زمینه هدف گذاری صحیح و استمرار جهاد تبیین است.

سلیم حقیقی افزود :هدف اصلی از این نمایشگاه اطلاع رسانی هنرمندانه و انعکاس اقدامات جهت حضور یکپارچه  جامعه هدف  در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است.  هرچند که در یک نمایشگاه و در چند روز نمی توان حجم گسترده خدمات را بطور کامل بیان کرد لیکن امید است این نمایشگاه بتواند گامی در راستای ایجاد مشارکت حداکثری باشد.

مدیر روابط عمومی بهزیستی فارس گفت:بهره مندی بیش از ۱۱۹ هزار نفر از خدمت مستمری ماهیانه و صفر شدن پشت نوبت های دریافت این خدمت در دولت سیزدهم ,تحقق قانون سهمیه استخدام ۳ درصد و بکارگیری بیش از ۴هزار نفر از افراد درای معلولیت,اوج گرفتن تسهیلگری مسکن و اشتغال جامعه هدف در دولت سیزدهم به مدد توجه ویژه رئیس جمهور شهید به جامعه هدف بهزیستی بخشی از موارد ارائه شده در   این نمایشگاه می باشد که از  تاریخ  دوم لغایت هفتم تیرماه در محل اداره کل بهزیستی فارس برپا گردیده است .