نتیجه کلیه آرای کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان را اعلام شد
نتیجه کلیه آرای کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان را اعلام شد
فرمانداری شیراز نتیجه کلیه آرای کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان را اعلام کرد.

در اجرای ماده ۲۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۹۵ آیین نامه اجرایی آن، به اطلاع کلیه
اهالی حوزه انتخابیه شیراز و زرقان می رساند که انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۲
در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان برگزار شد. جمع آرای صحیح ۲۸۹۰۴۲ بود که اشخاص زیر به ترتیب :
۱ – آقای روح اله نجابت نام پدر محمود دارای ۷۸۳۵۱ رای
۲ – آقای جعفر قادری نام پدر حیدر دارای ۵۹۰۶۲ رای
۳ – آقای علیرضا پاک فطرت نام پدر علی کرم دارای ۵۶۳۲۹ رای
۴ – آقای ابراهیم عزیزی نام پدر رضا دارای ۵۲۷۷۳ رای
۵ – آقای سیداسماعیل حسینی نام پدر سیدفتح اله دارای ۴۹۰۱۱ رای
۶ – آقای رحمت اله مرزوقی نام پدر عبدالمحمد دارای ۴۷۳۴۱ رای
۷ – آقای ضرغام صادقی نام پدر غیضان دارای ۴۳۱۵۵ رای
۸ – خانم منصوره طاهری نام پدر پرویز دارای ۴۱۳۷۸ رای
۹ – آقای حمیدرضا حقیقت نام پدر کریم دارای ۲۲۰۷۲ رای
۱۰ – خانم هادیه پرهیزکار نام پدر محمدعلی دارای ۲۰۳۱۲ رای
۱۱ – آقای سیدآیت اله رزمجو نام پدر سیدمحمد دارای ۱۶۴۶۷ رای
۱۲ – آقای غلامعلی ترابی نام پدر محمدخلیل دارای ۱۶۴۳۹ رای
۱۳ – آقای سیدمحمدلطیف حسن پورسوق نام پدر سیدلطیف دارای ۱۳۱۷۴ رای
۱۴ – خانم گل بس بازیاری حقیقی نام پدر مهراب دارای ۱۲۲۰۰ رای
۱۵ – آقای علیرضا عزیزی نام پدر نصراله دارای ۱۰۷۴۲ رای
۱۶ – آقای جعفر طاهری نام پدر اکبر دارای ۱۰۰۱۵ رای
۱۷ – آقای مصطفی جاودانی نام پدر علیمحد دارای ۹۶۹۹ رای
۱۸ – خانم بتول معلم نام پدر اصغر دارای ۷۷۲۲ رای
۱۹ – آقای محمدحسین صادقی نام پدر اقاکوچک دارای ۴۰۱۰ رای
۲۰ – آقای جعفر طهماسبی نام پدر هدایت دارای ۴۰۰۹ رای
۲۱ – آقای حمیدرضا نوربخش نام پدر شیرمحمد دارای ۳۹۹۳ رای
۲۲ – خانم نیلوفر جمشیدی نام پدر اسد دارای ۳۵۹۵ رای
۲۳ – آقای محمدعلی شیخ موحد نام پدر علی دارای ۳۵۳۰ رای
۲۴ – خانم فاطمه جهان گیر نام پدر کریم دارای ۳۳۶۴ رای
۲۵ – آقای حجت اله طلایی نام پدر مرتضی دارای ۳۳۱۰ رای
۲۶ – آقای صادق کریمی نام پدر نعمت اله دارای ۳۲۱۹ رای
۲۷ – آقای علی کاظمی نام پدر شاوردی دارای ۲۸۳۲ رای
۲۸ – آقای جهانگیر کیانی رحیمی نام پدر قجه بیگ دارای ۲۷۴۳ رای
۲۹ – خانم فاطمه بانشی نام پدر عزیز دارای ۲۶۶۶ رای
۳۰ – خانم مریم بادرام نام پدر علی دارای ۲۵۰۱ رای
۳۱ – آقای مسلم افراسیابی نام پدر امیرتیمور دارای ۲۴۹۷ رای
۳۲ – آقای غلامحسین مسعودفر نام پدر علی دارای ۲۳۶۰ رای
۳۳ – آقای سیدجواد حسینی نام پدر سیدکمال دارای ۲۲۹۷ رای
۳۴ – آقای سعید ظهیری نام پدر محمدعلی دارای ۲۲۷۴ رای
۳۵ – آقای محمدهادی صفائی نام پدر داریوش دارای ۲۲۶۸ رای
۳۶ – آقای علیرضا آتشی نام پدر محمدتقی دارای ۲۲۶۵ رای
۳۷ – آقای منصور کیشی زاده نام پدر علی دارای ۲۱۷۳ رای
۳۸ – آقای حبیب سجادیان نام پدر اصغر دارای ۲۰۷۹ رای
۳۹ – آقای هوشنگ حیدری نام پدر سرتیپ دارای ۲۰۴۶ رای
۴۰ – آقای سیدمحمدجواد فاطمی نام پدر سیدمحمود دارای ۲۰۲۶ رای
۴۱ – آقای عباس صلاحی اردکانی نام پدر هاشم دارای ۱۹۱۵ رای
۴۲ – آقای سیداکبر اسدی زاده بیدک نام پدر سیدعلی دارای ۱۷۷۳ رای
۴۳ – آقای محمدشریف حسینی نام پدر غلامحسین دارای ۱۷۶۲ رای
۴۴ – آقای مجتبی ده بزرگی نام پدر ابوالقاسم دارای ۱۷۳۸ رای
۴۵ – آقای فرجام علی پور نام پدر جعفر دارای ۱۷۳۰ رای
۴۶ – خانم مریم دل افکار نام پدر امیرعلی دارای ۱۶۶۹ رای
۴۷ – آقای داود بابائی نام پدر محمدحسین دارای ۱۶۵۸ رای
۴۸ – آقای محمدهادی صحرائیان جهرمی نام پدر علی محمد دارای ۱۶۲۵ رای
۴۹ – آقای فرشاد جهاندیده نام پدر غلامرضا دارای ۱۶۲۲ رای
۵۰ – آقای محمود رجائی نام پدر هیبت اله دارای ۱۶۰۵ رای
۵۱ – آقای احمد بانشی نام پدر علی حسین دارای ۱۶۰۱ رای
۵۲ – آقای نادر سلیمانی نام پدر حسن دارای ۱۵۸۱ رای
۵۳ – آقای سیدمحمد سعادت نام پدر سیدمصطفی دارای ۱۵۶۲ رای
۵۴ – خانم شیوا ده بزرگی نام پدر محمدرضا دارای ۱۵۳۵ رای
۵۵ – خانم سارا باقری حقیقی نام پدر جعفر دارای ۱۴۶۰ رای
۵۶ – آقای امیر رحیمی نام پدر گودرز دارای ۱۴۵۹ رای
۵۷ – آقای علی مظفر نام پدر رحیم دارای ۱۴۴۲ رای
۵۸ – آقای محمدصادق ایزدپناه نام پدر قدرت اله دارای ۱۴۰۵ رای
۵۹ – آقای حمید گل رنگ نام پدر گل محمد دارای ۱۳۹۵ رای
۶۰ – خانم ژاله سلطانی سروستانی نام پدر فریدون دارای ۱۳۲۴ رای
۶۱ – خانم مریم بذرافکن نام پدر محمود دارای ۱۲۵۴ رای
۶۲ – آقای امین غلامی نام پدر اکبر دارای ۱۲۰۷ رای
۶۳ – آقای محمدحسن جعفری نام پدر هدایت اله دارای ۱۲۰۳ رای
۶۴ – آقای صمد یغمور نام پدر حبیب دارای ۱۱۹۹ رای
۶۵ – خانم پروین کشاورزی نام پدر صولت دارای ۱۱۹۵ رای
۶۶ – آقای سیدمحمد احمدی نام پدر سیدابوالحسن دارای ۱۱۷۲ رای
۶۷ – آقای سیدعباس حسینی نام پدر سیدعلی دارای ۱۱۲۳ رای
۶۸ – آقای سیدفخرالدین موحد نام پدر سیدطیب دارای ۱۱۰۳ رای
۶۹ – خانم شکوه بی طرف فرد نام پدر شیر دارای ۱۰۹۳ رای
۷۰ – آقای بهنام قاسمی نام پدر کریم دارای ۱۰۸۳ رای
۷۱ – آقای مهدی سامی وند نام پدر کورش دارای ۱۰۸۲ رای
۷۲ – آقای حامد توکلی نام پدر محمدعلی دارای ۱۰۸۲ رای
۷۳ – خانم سیده فاطمه موسوی نام پدر سیدعلی اکبر دارای ۱۰۴۴ رای
۷۴ – آقای محسن بستانی نام پدر یعقوب دارای ۱۰۳۶ رای
۷۵ – آقای اکبر مسعودی نام پدر مرادقلی دارای ۱۰۳۶ رای
۷۶ – آقای سعید جمعه دخت نام پدر صبیح دارای ۱۰۳۴ رای
۷۷ – خانم میترا رحیمی نام پدر رستم دارای ۱۰۳۳ رای
۷۸ – آقای محمدحسن پاک سرشت نام پدر اسمعیل دارای ۱۰۲۱ رای
۷۹ – آقای سعید اژدری نام پدر عباس دارای ۱۰۰۴ رای
۸۰ – آقای هادی آذرنوش نام پدر خرم دارای ۹۹۸ رای
۸۱ – آقای مجتبی حیدری نام پدر علی دارای ۹۸۶ رای
۸۲ – خانم آیدا برجسته نام پدر احمد دارای ۹۷۲ رای
۸۳ – آقای محمدرضا هوشیار نام پدر غلام دارای ۹۷۰ رای
۸۴ – آقای صادق ابراهیمی نام پدر محمد دارای ۹۳۹ رای
۸۵ – خانم زهرا خادمی نام پدر صفدر دارای ۹۳۲ رای
۸۶ – آقای عبداله محمدی نام پدر اردشیر دارای ۹۲۵ رای
۸۷ – آقای عباس سحرخیز نام پدر میرزامصطفی دارای ۹۲۳ رای
۸۸ – آقای جمال جمالی نام پدر جلال دارای ۹۰۴ رای
۸۹ – آقای ابوطالب زاهدی نام پدر علی گدا دارای ۸۹۰ رای
۹۰ – خانم فاطمه رستگاری نام پدر محمدباقر دارای ۸۷۱ رای
۹۱ – آقای مصطفی قمری نام پدر جواد دارای ۸۶۵ رای
۹۲ – خانم رقیه فرخ زاده نام پدر عبدالخالق دارای ۸۳۹ رای
۹۳ – آقای محمدصادق صادقی نام پدر صدرالدین دارای ۸۳۹ رای
۹۴ – آقای محمدحسین مرزبان نام پدر محمدجواد دارای ۸۲۹ رای
۹۵ – آقای ایوب شکوفامنش نام پدر رستم دارای ۸۲۶ رای
۹۶ – خانم مریم معاشر نام پدر علی دارای ۸۱۵ رای
۹۷ – آقای مهدی بهزادی نام پدر علی دارای ۸۰۹ رای
۹۸ – آقای حسین باصری نام پدر غضنفر دارای ۸۰۴ رای
۹۹ – آقای مصطفی کاراندیش نام پدر جمال دارای ۷۹۴ رای
۱۰۰ – آقای حسن فاتح نژاد نام پدر حسین دارای ۷۸۳ رای
۱۰۱ – آقای بهنام سالاری نام پدر محمدرضا دارای ۷۸۱ رای
۱۰۲ – آقای محمد قناعت پیشه نام پدر ابراهیم دارای ۷۷۲ رای
۱۰۳ – آقای حمید ساسانی نام پدر حبیب اله دارای ۷۵۷ رای
۱۰۴ – آقای احمد درکام نام پدر محمود دارای ۷۴۷ رای
۱۰۵ – آقای رضا زارع مهذبیه نام پدر سردار دارای ۷۴۲ رای
۱۰۶ – آقای مجتبی نمازی نام پدر عبدالرضا دارای ۷۳۹ رای
۱۰۷ – آقای میلاد جعفری نام پدر عباسعلی دارای ۷۳۹ رای
۱۰۸ – آقای شهریار زارع نام پدر نصراله دارای ۷۳۸ رای
۱۰۹ – آقای محمود بارانی نام پدر محمدقلی دارای ۷۳۶ رای
۱۱۰ – آقای فرزاد زمانی نام پدر سهراب دارای ۷۳۴ رای
۱۱۱ – خانم ناهید معین نام پدر علیرضا دارای ۷۲۱ رای
۱۱۲ – آقای فخرالدین کاظمی اردکانی نام پدر عبدالرحیم دارای ۷۱۹ رای
۱۱۳ – آقای محمد شاه چراغی نام پدر حسن دارای ۷۱۶ رای
۱۱۴ – آقای بهرام حقیقی شامحمدی نام پدر رهام دارای ۷۰۶ رای
۱۱۵ – آقای رامین اژدهاکش نام پدر عوض دارای ۶۹۸ رای
۱۱۶ – خانم سیده ساره عدلو نام پدر سیدحسام دارای ۶۹۰ رای
۱۱۷ – خانم راضیه فاطمی نژاد نام پدر سیدمحمود دارای ۶۸۵ رای
۱۱۸ – آقای روح اله رحیمی نام پدر عزت اله دارای ۶۸۴ رای
۱۱۹ – آقای فرزین بابائی نام پدر امراله دارای ۶۷۷ رای
۱۲۰ – آقای جلال مرادی نام پدر جلیل دارای ۶۶۴ رای
۱۲۱ – آقای اسداله آویزی نام پدر عبدل دارای ۶۶۱ رای
۱۲۲ – آقای فرهاد استخر نام پدر اسمعیل دارای ۶۵۹ رای
۱۲۳ – آقای علیرضا صحراگرد نام پدر یداله دارای ۶۵۵ رای
۱۲۴ – آقای مجید پورحمیدی نام پدر نعمت اله دارای ۶۲۵ رای
۱۲۵ – خانم سکینه تقی زاده کوهنجانی نام پدر درویشعلی دارای ۶۱۹ رای
۱۲۶ – آقای مهدی مسرورباب اناری نام پدر رحمن دارای ۶۱۱ رای
۱۲۷ – آقای محمدقاسم کشتکار نام پدر عبدالهادی دارای ۶۰۴ رای
۱۲۸ – خانم شیرین شاکری نام پدر منوچهر دارای ۵۹۵ رای
۱۲۹ – آقای محسن فیروززاده نام پدر محمد دارای ۵۸۸ رای
۱۳۰ – آقای حسین قیاسی نژاد نام پدر عوض دارای ۵۸۵ رای
۱۳۱ – آقای رضا گلزارطهرانی نام پدر اکبر دارای ۵۸۰ رای
۱۳۲ – آقای حمیدرضا اسلامی نام پدر محمدصادق دارای ۵۷۸ رای
۱۳۳ – خانم الهام باقری خانکهدانی نام پدر عسکر دارای ۵۷۰ رای
۱۳۴ – آقای حسام الدین عالی منش نام پدر محمدجواد دارای ۵۶۶ رای
۱۳۵ – آقای ایمان قره خانلوئی نام پدر سهراب دارای ۵۶۴ رای
۱۳۶ – خانم اسماء پیری نام پدر بدیل دارای ۵۶۱ رای
۱۳۷ – آقای سیدمصطفی موسویان نام پدر سیداسداله دارای ۵۵۷ رای
۱۳۸ – آقای حیدر ملک زاده نام پدر صفدر دارای ۵۵۰ رای
۱۳۹ – آقای سیدعلی هنرکاری نام پدر سیدعنایت دارای ۵۳۹ رای
۱۴۰ – آقای روح اله نصیری نام پدر اسداله دارای ۵۲۵ رای
۱۴۱ – آقای محمد اسدی نام پدر اقا دارای ۵۲۱ رای
۱۴۲ – آقای ایرج بهزادی نام پدر حسینعلی دارای ۵۱۸ رای
۱۴۳ – آقای هادی کشاورز نام پدر رحمت اله دارای ۵۱۶ رای
۱۴۴ – آقای مهدی کشاورز نام پدر عبدالکریم دارای ۵۱۵ رای
۱۴۵ – آقای حامد خارستانی نام پدر محمد دارای ۵۰۱ رای
۱۴۶ – آقای محمدرضا پناهی متین نام پدر علی دارای ۴۹۹ رای
۱۴۷ – آقای حیات لایقی پور نام پدر مراد دارای ۴۹۵ رای
۱۴۸ – آقای مجید گرایش برازجانیان نام پدر کامبیز دارای ۴۶۹ رای
۱۴۹ – آقای رسول خادم کشاورزی نام پدر مجید دارای ۴۶۷ رای
۱۵۰ – خانم طاهره بیگم فقیهی نام پدر احمد دارای ۴۶۰ رای
۱۵۱ – آقای سیدمحمد حسینی نام پدر سیدکریم دارای ۴۶۰ رای
۱۵۲ – آقای جعفر صالحی فر نام پدر بهمن دارای ۴۶۰ رای
۱۵۳ – آقای صمد انصاری نام پدر خداداد دارای ۴۴۹ رای
۱۵۴ – آقای سیدمحمود رضائی نام پدر سیدمحمد دارای ۴۴۵ رای
۱۵۵ – خانم مرضیه فقیه الاسلام نام پدر محمدجواد دارای ۴۴۵ رای
۱۵۶ – آقای ابوالفضل مرادی نام پدر مراد دارای ۴۴۱ رای
۱۵۷ – خانم فرزانه مردانی بلداجی نام پدر فریدون دارای ۴۳۹ رای
۱۵۸ – خانم رقیه رمضان پوررونیزی نام پدر غلامرضا دارای ۴۳۱ رای
۱۵۹ – آقای ابوالفضل انصاری نام پدر غلامحسن دارای ۴۲۹ رای
۱۶۰ – آقای علیرضا حسینی نام پدر محمدرحیم دارای ۴۱۲ رای
۱۶۱ – آقای مهدی پاک مهر نام پدر مختارحسین دارای ۴۱۲ رای
۱۶۲ – آقای سیدعلیرضا سیادت نام پدر سیدمحمدجعفر دارای ۴۱۱ رای
۱۶۳ – آقای محمد مکارمی نام پدر اله مراد دارای ۴۰۸ رای
۱۶۴ – آقای علیرضا مرادی نام پدر قدمعلی دارای ۴۰۸ رای
۱۶۵ – آقای امین نوروزعلی زاده شیرازی نام پدر حسن دارای ۴۰۷ رای
۱۶۶ – خانم فروغ صدری نام پدر منصور دارای ۴۰۵ رای
۱۶۷ – آقای موحد رعیت پیشه نام پدر نعمت اله دارای ۴۰۲ رای
۱۶۸ – آقای یوسف علی آرمون نام پدر اسداله دارای ۴۰۲ رای
۱۶۹ – آقای محمود دهقانی نام پدر غلامعلی دارای ۴۰۲ رای
۱۷۰ – آقای میثم حبیبی نام پدر احمد دارای ۳۹۸ رای
۱۷۱ – آقای غلامرضا خوش رضا نام پدر اصغر دارای ۳۹۵ رای
۱۷۲ – آقای محمدعلی توسلی اردکانی نام پدر عطاءاله دارای ۳۹۳ رای
۱۷۳ – خانم مائده غریب ناصری نام پدر غلامرضا دارای ۳۸۹ رای
۱۷۴ – خانم صدیقه خارستانی نام پدر حسین دارای ۳۷۵ رای
۱۷۵ – آقای بهروز ره انجام نام پدر حاجی بابا دارای ۳۷۴ رای
۱۷۶ – آقای محمد محمدی نام پدر غضنفر دارای ۳۷۴ رای
۱۷۷ – آقای حمید شهریاری نام پدر نگهدار دارای ۳۷۳ رای
۱۷۸ – آقای علی رئیس پور نام پدر جانمحمد دارای ۳۷۰ رای
۱۷۹ – آقای عباس علی نژادی نام پدر منصور دارای ۳۶۹ رای
۱۸۰ – آقای علیرضا سلیمی نام پدر محمدرضا دارای ۳۶۹ رای
۱۸۱ – آقای احسان فصیحی اردکانی نام پدر حامد دارای ۳۶۸ رای
۱۸۲ – آقای احمد حق پرست نام پدر محمدابراهیم دارای ۳۶۴ رای
۱۸۳ – آقای سجاد محمدی نام پدر صمد دارای ۳۶۰ رای
۱۸۴ – آقای سیدابراهیم فوق نام پدر میرزاحسین دارای ۳۶۰ رای
۱۸۵ – آقای بهروز خلیفه نام پدر نشمی دارای ۳۶۰ رای
۱۸۶ – آقای حمید شیردژم نام پدر علی دارای ۳۵۳ رای
۱۸۷ – آقای حمید جم زاد نام پدر حبیب دارای ۳۵۰ رای
۱۸۸ – آقای محمدهادی ناجی نام پدر احمد دارای ۳۵۰ رای
۱۸۹ – آقای قاسم تنها نام پدر احمدعلی دارای ۳۴۰ رای
۱۹۰ – آقای مسعود ملک مکان نام پدر علی اکبر دارای ۳۳۹ رای
۱۹۱ – آقای هادی نجفی نام پدر علی سینا دارای ۳۳۵ رای
۱۹۲ – آقای سعید موثقی نام پدر عبدالحمید دارای ۳۳۵ رای
۱۹۳ – خانم نازی شکرخوار نام پدر محمدهادی دارای ۳۳۳ رای
۱۹۴ – آقای حمیدرضا پدرام نام پدر محمدحسن دارای ۳۳۲ رای
۱۹۵ – آقای حمید نادری نام پدر منوچهر دارای ۳۲۵ رای
۱۹۶ – آقای مرتضی اکبری نام پدر درویش دارای ۳۱۴ رای
۱۹۷ – آقای اسماعیل سرکوبی نام پدر محمدجواد دارای ۳۱۴ رای
۱۹۸ – آقای سیدعبدالصالح رحیمی نام پدر سیدمحمد دارای ۳۱۳ رای
۱۹۹ – آقای محمدرضا معصومی نام پدر میرزاحسین دارای ۳۱۲ رای
۲۰۰ – آقای سیدمحمد عرب نام پدر سید کریم دارای ۳۱۰ رای
۲۰۱ – آقای حسین عبدالهی نام پدر علی دارای ۳۰۷ رای
۲۰۲ – آقای مسعود قائدمحمدی نام پدر محمدحسن دارای ۳۰۶ رای
۲۰۳ – آقای مهدی احمدی نام پدر حسن قلی دارای ۳۰۶ رای
۲۰۴ – آقای محمدجعفر حق شناس لاری نام پدر محمدجواد دارای ۳۰۴ رای
۲۰۵ – آقای علی ذاکری خوب نام پدر محمدباقر دارای ۳۰۳ رای
۲۰۶ – آقای حمید زارعی نام پدر نجفقلی دارای ۳۰۲ رای
۲۰۷ – آقای فرشاد موسی نژاد نام پدر مجید دارای ۲۹۵ رای
۲۰۸ – آقای سیدعمادالدین منتصری نام پدر سیدمحمد دارای ۲۹۳ رای
۲۰۹ – آقای هادی رحیمی بد نام پدر عباس دارای ۲۸۴ رای
۲۱۰ – آقای محمود امیری نام پدر محمد دارای ۲۸۴ رای
۲۱۱ – آقای رضا پورسلطانی نام پدر محمدثانی دارای ۲۷۵ رای
۲۱۲ – آقای ابوالحسن جهانبخشی نام پدر ناصر دارای ۲۷۴ رای
۲۱۳ – آقای سجاد احصائی نام پدر محمد حسن دارای ۲۷۴ رای
۲۱۴ – آقای احمد ارجمندمزیدی نام پدر اکرم دارای ۲۶۸ رای
۲۱۵ – آقای علی امیری کنوی نام پدر مسیح اله دارای ۲۶۲ رای
۲۱۶ – آقای سیدعبدالمناف هاشمی نام پدر سیدعبداله دارای ۲۶۱ رای
۲۱۷ – آقای علی برق پیما نام پدر عبداله دارای ۲۵۶ رای
۲۱۸ – آقای محمدصادق بهنام نام پدر محمد دارای ۲۵۱ رای
۲۱۹ – آقای یوسف غلامی نام پدر موسی دارای ۲۴۸ رای
۲۲۰ – آقای مجتبی رضائی نام پدر بهرام دارای ۲۴۶ رای
۲۲۱ – آقای سیدشرف الدین سیادتان نام پدر سیدمحمد دارای ۲۴۵ رای
۲۲۲ – آقای سیدکرم الله حسین پورده بزرگ نام پدر سیدحسن دارای ۲۴۳ رای
۲۲۳ – آقای محمدهادی منصوری نام پدر بیژن دارای ۲۳۹ رای
۲۲۴ – آقای محمدعلی خوبان نام پدر محمد رضا دارای ۲۳۷ رای
۲۲۵ – آقای حسن ارژنگ زاده نام پدر احمد دارای ۲۳۶ رای
۲۲۶ – خانم سکینه فلامرزی منفرد نام پدر نوروزعلی دارای ۲۳۵ رای
۲۲۷ – آقای مهراب امیری نام پدر عوض دارای ۲۳۴ رای
۲۲۸ – آقای سیدابوالحسن آروین اصل نام پدر سیدحسنقلی دارای ۲۳۴ رای
۲۲۹ – آقای فیض اله حسینی نام پدر فتح اله دارای ۲۳۴ رای
۲۳۰ – آقای آیت اله مرادی نام پدر الله قلی دارای ۲۳۱ رای
۲۳۱ – خانم شاه نساء بهزادی نام پدر آزاد دارای ۲۳۰ رای
۲۳۲ – آقای مسعود مؤذنی نام پدر محمد دارای ۲۲۸ رای
۲۳۳ – آقای محمدرضا حیدری پورمهرآبادی نام پدر حسین دارای ۲۲۳ رای
۲۳۴ – آقای مجید کوثری نام پدر هوشنگ دارای ۲۲۰ رای
۲۳۵ – آقای محمدباقر رجبی نام پدر رجبعلی دارای ۲۱۷ رای
۲۳۶ – آقای زکریا کیانی نژاد نام پدر یداله دارای ۲۱۵ رای
۲۳۷ – آقای مجتبی رهسپار نام پدر مسعود دارای ۲۱۴ رای
۲۳۸ – آقای محمدرضا پوراحمد نام پدر محمدکریم دارای ۲۱۲ رای
۲۳۹ – آقای مهدی نادری پور نام پدر محمد دارای ۲۰۶ رای
۲۴۰ – آقای علی سربخش نام پدر عزیزاله دارای ۱۹۸ رای
۲۴۱ – آقای جمال خوبچین نام پدر هوشنگ دارای ۱۹۱ رای
۲۴۲ – آقای اسماعیل افراز نام پدر بهمنیار دارای ۱۹۱ رای
۲۴۳ – آقای مجتبی محمدپورفدشکوئی نام پدر قیطاس دارای ۱۸۸ رای
۲۴۴ – آقای حجت اله کشاورزی نام پدر قربان دارای ۱۸۴ رای
۲۴۵ – آقای محمد خلجی نام پدر اسمعیل دارای ۱۸۳ رای
۲۴۶ – خانم معصومه شکری زاده سعادت آبادی نام پدر قنبر دارای ۱۸۰ رای
۲۴۷ – آقای امین رضا صفاریان نام پدر قنبر دارای ۱۷۹ رای
۲۴۸ – آقای مصطفی سعیدی نام پدر صمد دارای ۱۷۸ رای
۲۴۹ – آقای حمیدرضا گلی پورسروستانی نام پدر جهان بخش دارای ۱۷۳ رای
۲۵۰ – آقای محمداسماعیل احمدیان کوشکقاضی نام پدر ابوالقاسم دارای ۱۶۹ رای
۲۵۱ – آقای محمد مشتاق زاده نام پدر علی دارای ۱۵۵ رای
۲۵۲ – آقای محمدحسین هوشمندراد نام پدر قاسم دارای ۱۵۵ رای
۲۵۳ – آقای محمد محمودی نام پدر صدراله دارای ۱۵۱ رای
۲۵۴ – آقای محمود گرامی نیا نام پدر خداکرم دارای ۱۴۵ رای
۲۵۵ – آقای علی دانشورکیان نام پدر غلام دارای ۱۳۰ رای
۲۵۶ – آقای محمدجواد حسنی نام پدر هوشنگ دارای ۱۲۷ رای
۲۵۷ – آقای ایمان ضیائیان نام پدر علی اصغر دارای ۱۲۵ رای
۲۵۸ – آقای عبداله رضائی ابوالوردی نام پدر عزیزاله دارای ۱۱۱ رای
۲۵۹ – آقای عبدالصمد محمدی مقدم نام پدر نجات دارای ۸۲ رای
۲۶۰ – آقای ابراهیم لطفی اکبرآبادی نام پدر امان اله دارای ۷۸ رای
۲۶۱ – آقای محمدحسین خصم افکن نظام نام پدر عنبر دارای ۶۷ رای
می باشند.
اینک در اجرای ماده ۸۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز
هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان شیراز برای قبول شکایات آماده می باشد.
در ضمن به استناد تبصره های ۱ ، ۲ و ۳ ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت
داشته باشند، می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذرای شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز
تـسلیم دارند و شکایـاتی قابل رسیـدگی خواهـند بـود که مشـخصات شاکـی یا شاکـیان شـامل نام، نام
خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضای شاکی را داشته
باشد.
هم چنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته
باشد قابل تعقیب و پیگیری است.
لطف اله شیبانی فرماندار شهرستان شیراز
مرکز حوزه انتخابیه شیراز و زرقان