محصولات شرکت‌های دانش بنیان باعث حذف آفات درختان شد
محصولات شرکت‌های دانش بنیان باعث حذف آفات درختان شد
بیماری های ناشناخته و کمتر مورد توجه قرار گرفته در محصولات و گیاهان در بلند مدت منجر به از دست رفتن محصول و در نهایت گیاه و درخت می شود.

به گزارش سرویس اجتماعی خط فارس؛ تجربه ای که اکثر بهره برداران با درجات مختلف با آن روبرو بوده اند و گاهی هم بدون رسیدن به دلیل قطعی عامل بیماری و آفت زندگی گیاه از دست رفته است این تجربه در حالی در برای بهره برداران باغات مرکبات داراب استان فارس رقم خورد که زمینه ای برای شروع تحقیق و پژوهش برای شناسایی وحل بیماری شد.

بیماری نماتد که کمتر در بین کشاورزان شناخته شده و یا مورد اهمیت است که در بلند مدت منجر به زوال ریشه و نابودی گیاه و درخت می شود.

تولید نماتدکش گیاهی برای مقابله با این نوع آفت یافته محققینی است که ضمن تولید محصولی برای مقابله با آفت و بیماری، کمترین آسیب را به گیاه ومحصول به همراه دارد.

در بیستمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی شیراز دوره آموزشی مدیریت نماتدهای ریشه گرهی در گیاهان زارعی و گلخانه ای در غرفه شرکت دانش بنیان فصل پنجم با حضور فرهاد سعیدی نائینی؛ عضو هیئت علمی و رئیس بخش تحقیقات نماتدشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، نگین میرقاسمی ، مدرس دانشگاه و کارشناس نماتدشناسی شرکت فصل پنجم فرحبخش و فرحبخش مخترع نماتدکش نماکوب برگزار شد.

در این همایش دکترفرهاد سعیدی نائینی، عضو هیئت علمی و رئیس بخش تحقیقات نماتدشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور با اشاره به اینکه موسسه تحقیقات گیاه پزشکی یکی از موسسات زیر مجموعه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی است، عنوان کرد: در این موسسه رسیدگی و تحقیقات مربوط به عوامل بیماری زا و علف های هرز در بخش های ۱۱ گانه و در بخش گیاه پزشکی انجام می شود.

سعیدی نائینی با اشاره به اینکه تحقیقات مربوط به این حوزه در زمینه راهکارهای کنترل، شناساسی و بررسی در سطح کشور و ارائه راهکار به مراجع زیربط است، تصریح می کند: در واقع هدف این است که جمعیت عوامل خسارت زا را برروی گیاهان در بخش کشاورزی کاهش داده و باعث افزایش کمیت و کیفیت محصولات تولیدی شویم.

وی با بیان اینکه استان فارس از نظر میزان تولید سطح زیر کشت محصولات کشاورزی در سطح کشور مقدم و پیش رو است ، عنوان کرد: پیشینه کشاورزی در استان فارس تاجایی است که بسیاری از کشاورزان سایر استان ها دستاوردهای آنها را مورد توجه قرار می دهند و راهکارهایی که در این حوزه دارند در دیگر استان ها استفاده می شود.

 

 

عضو هیئت علمی و رئیس بخش تحقیقات نماتدشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور با اشاره به اینکه در بیستمین نمایشگاه کشاورزی استان فارس از سایر استان ها شرکت می کنند تا از دستاوردهای فارس در حوزه کشاورزی استفاده کنند، ابراز کرد: استان فارس کشاورزان ،مروجان و محققانی دارد که در حوزه کشاورزی و مبارزه با آفات پیش رو هستند.

سعیدی نائینی با بیان اینکه وجود آفات و بیماری در گیاهان مختلف وجود دارد، گفت: به طبع گیاهان مختلفی در استان فارس مورد خسارت انواع آفات و بیماری ها است و در برخی از حوزه ها شاهد هستیم که عوامل خسارت زا در کنار دیگر عوامل تشدید و اپیدمی و همه گیری در استان داشته ایم.

وی ادامه داد: این وضعیت را بویژه در درختان میوه مرکبات استان داشته ایم که درگیر بیماری و آفت و زوال مرکبات شده اند و از آنجا که تحقیقات گیاه پزشکی کشور در بررسی عوامل زوال مرکبات می پردازد و راهکار لازم را برای کاهش آن ارائه می دهد.

فعالیت شرکت دانش بنیاد فصل پنجم در تولید آفت کش گیاهی افتخاری در حوزه کشاورزی است

به گفته عضو هیئت علمی و رئیس بخش تحقیقات نماتدشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور از آنجا که استان فارس کشاورزان ، کارشناسان و محققان پیش رو در حوزه کشاورزی دارد که در این راستا هم شرکت های دانش بنیانی در استان داریم که علی رغم تحریم های گسترده در حوزه کشاورزی فعال هستند.

سعیدی نائینی ابراز کرد: دانشمندان و متخصصان این حوزه نیازها را احصا می کنند و با توجه به منابع داخلی به آنچه نیاز است دست یابند و با توجه به سیاست های کلی نظام شاهد هستیم شرکت های دانش بنیان متعددی در حوزه کشاورزی و در تامین قسمتی از نهاده های مورد نیاز فعال هستند.

وی تصریح کرد: یک دسته از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان در حوزه تامین افت کش ها و به ویژه افت کش گیاهی فعال هستند و شرکت فصل پنجم یکی از این شرکت ها است که ماحصل تحقیقات یک دهه این شکرت منجر به تولید محصولات گیاه پایه شده و مجوزهای لازم را دریافت کرده است.سعیدی نائینی بیان کرد: با استفاده محصولات این شرکت شاهد هستیم که این محصولات با محیط سازگار هستند و در کاهش جمعیت خسارت و عوامل بیماری خاک زا نقش دارد.

عضو هیئت علمی و رئیس بخش تحقیقات نماتدشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور گفت: شرکت فصل پنجم تحقیقات مشترکی با موسسه داشته اندو در آینده می تواند تاثیرات خوبی در حوزه کشاورزی داشته باشد و تامین کننده قسمتی از نیازهای کشاورزی در حوزه آفت کش باشند.

وی ابراز کرد: با توجه به رسالتی که ما داریم در موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور و بخش تحقیقات نماتد شناسی تولید و عرضه پاره ای از نماتد ها هستند که این محصولات در کنترل نماتد گیاهان، درختان، گلخانه و مرکبات موثر است و فعالیت چنین شرکت هایی می تواند جز افتخارات نظام باشد و برا ی حوزه کشاورزی استان موثر باشد.

با بحران نماتد در محصولات کشاورزی روبرو هستیم

دکتر نگین میرقاسمی، مدرس دانشگاه و کارشناس نماتدشناسی شرکت فصل پنجم فرحبخش نیز با بیان اینکه نماتدها موجوداتی کرم مانند و جز جانوارنی هستند که شرایط خاصی دارند و در هر اقلیمی انواع مختلفی از آن وجود دارد، عنوان کرد: در واقع تعداد نماتدها زیاد است و داشتن رطوبت نسبی، خاک و سایر فاکتورها در ماندگاری و بقای نماتدها موثر است.

به گفته وی نماتدها می توانند به صورت مستقل و غیر مستقل زندگی بشر و محصولات کشاورزی را مورد تهدید قرار دهند.

قاسمی با اشاره به اینکه میزان خسارت نماتدها میانگین ۱۲٫۳ درصد است، خاطرنشان کرد: این عدد در کشور ما۱۲٫۵ درصد و کشورهای توسعه یافته۷ درصد است و در سطح جهانی خسارتهای میلیاردی تخمین زده می شود.

 

 

 

وی با بیان اینکه نماتدها به طور مستقیم و غیر مستقیم محصولات کشاورزی را مورد تهدید قرار می دهند و با بحران نماتد در کشور روبرو هستیم، ابراز کرد: اصولا نماتد بر روی گیاه و میوه به صورت لکه ای و کم دیده می شود که در وهله اول به چیزهای دیگر نسبت داده میشود و به وجود نماتد اشاره نمی شود و همین باعث می شود شناسایی و درمان به تعویق افتد.

وجود بیماری نماتد برروی درختان نارنج شیراز مشخصا بارز است

مدرس دانشگاه و کارشناس نماتدشناسی شرکت فصل پنجم فرحبخش با اشاره به بررسی درختان نارنج شیراز گفت: وجود بیماری نماتد برروی این درختان مشخصا بارز است و این بیماری زوال مرکبات به صورت خشکیدگی در سرشاخه خواهد بود و در نهایت درخت آلوده می شود.

قاسمی با بیان اینکه نماتد مرکبات باعث مرگ تدریجی آنها می شود و وقتی پیشرفته می شود نمی توان جلو آن را گرفت ؛ تصریح کرد: مقابله با نماتد با استفاده از نهال های سالم و گواهی شده ، مهار علف های هرز، تمیز کردن ادوات کشاورزی ، بخاردهی و حرارت درمانی و افتاب دهی، جداسازی و تخریب بقایای آلوده محصولات کشاورزی، اصلاح وبالا بردن کیفیت خاک استفاده از کودهای آلی نماکوب است.

وی افزود: برای مقابله با نماتدها خواص نماکوب کاهش اسیدیتیه خاک، افزایش مواد آلی خاک، اثرتدخینی و تماسی، اثر غیر مخرب برای انسان و محیط زیست، نتایج آزمایش های گلخانه ای استفاده از تماتدکش ها نشان داد که موجب کاهش شاخص های بیماری شده است.

قاسمی بیان کرد: در آزمایش های باغی نیز بر روی ریشه کیوی انجام شد چنانچه در استان گیلان با بیمار ریشه گرهی و الودگی کیوی روبرو هستیم و به دلیل اینکه این زمین ها قبلا شالی بوده است واین اپیدمی با نهال های آلوده منتقل و پخش شده است.

شرکت دانش بنیان فصل پنجم در تولید نهاده های ارگانیک کشاورزی پیشرو است

محمدحسین فرحبخش؛ مخترع اولین نماتدکش گیاهی و مدیرعامل شرکت دانش بنیان فصل پنجم فرحبخش نیز با بیان اینکه پروژه تولیدی فصل پنجم فرح بخش یک شرکت دانش بنیان است که در تولید نهاده های ارگانیک کشاورزی پیشرو است، تصریح کرد: درواقع بنیا نگذاران فصل پنجم کشاورز بوده اند و حاصل تجربه کشت انواع گیاهان زارعی، چالیزی، دارویی، صیفی و سبزی و میوه های گرمسیری در این منطقه به عنوان دانش وسیع کشاورزی در کنار تجربه میدانی است.

وی گفت: با شروع زوال محصولات مرکبات در دهه ۸۰ شمسی در شهرستان داراب فعالیت خود را آغاز و با تحقیقات میدانی و علمی اولین نماتدکش قارچ کش ارگانیک با نام تجاری نماکوب تولید شد.

 

 

فرحبخش افزود: علاوه بر درمان انواع نماتدهای بیماری زا احیای خاک و افزایش بهره وری در کشاورزی نیز تضمین می شود.

وی تاکید کرد: راه ما از مزرعه تا سفره است و برای رسیدن به این هدف تولید افت کش ها و کودهای ارگانیک، آموزش و پشتیبانی ۲۴ ساعته به کشاورزان سرلوحه کار فصل پنجم با شعار فصل کشاورزی ارگانیک ، فصلی بدون سم، پیشرو در تولید محصول کشاورزی سالم و شناسنامه دار است.

به گفته وی محصولات این شرکت در بازارهای منطقه ای، مزارع و باغات پسته ، مرکبات جنوب و شمال، گلخانه های و صیفی صادراتی، مزارع گندم و… مورد استفاده قرار می گیرد.