ظرفیت های فارس در زمینه ایجاد زنجیره های ارزش قابل توجه است
ظرفیت های فارس در زمینه ایجاد زنجیره های ارزش قابل توجه است
وزیر کشور تسهیل کار سرمایه گذاران و ایجاد زمینه انتخاب برای آنها را از دیگر ویژگی های زنجیره‌های ارزش عنوان کرد.
به گزارش سرویس اجتماعی خط فارس؛غرفه استانداری فارس در ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران در حالی در نخستین روز برگزاری با استقبال مراجعه کنندگان و سرمایه گذاران همراه شد که احمد وحیدی وزیر کشور نیز از آن بازدید و با توانمندی ها و زنجیره های ارزش این استان در حوزه های فولاد، گیاهان دارویی، گردشگری و کشاورزی بیشتر آشنا شد.
وی با قابل توجه ارزیابی کردن این ظرفیت ها گفت: یکی از اتفاقات خیلی خوب،برگزاری نمایشگاه زنجیره ارزش راهبردی در استان ها برای دومین سال متوالی به همت وزارت کشور و استانداری ها است.
وزیر کشور با بیان اینکه تلاش شده زنجیره های ارزش در هر استان تعریف و زمینه جذب سرمایه گذار برای آنها فراهم شود؛ اظهارداشت: باید با ارزیابی ابتدا و انتهای زنجیره بهترین زنجیره های ارزش شناسایی و انتخاب شوند، علاوه براین گروه هایی که می توانند در راستای هم افزایی و هدفمندی در استان ها تعریف شوند نیز باید مشخص شوند.
وحیدی یکی از ویژگی زنجیره ها را امکان شکل گیری به صورت درون استانی و برون استانی عنوان و خاطرنشان کرد: دستیابی به اشتغالزایی هدفمند از دیگر ویژگی های زنجیره های ازرش است.
وی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی زنجیره های ارزش در استان های مختلف کشور شکل گرفته است؛ اظهارداشت: خوشبختانه زنجیره های ارزش به سمت بلوغ خودشان حرکت می کنند و در این نمایشگاه اتفاقات خیلی خوب همراه با شور و نشاط قابل توجهی را شاهد بودیم.