شرکت دوچرخه های بی دود دوچرخه های خود را به مردم واگذار کند
شرکت دوچرخه های بی دود دوچرخه های خود را به مردم واگذار کند
رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل بیت(ع) شورای اسلامی شهر عنوان کرد: به منظور پاک و سلامت نگه داشتن فضای شهری، شرکت دوچرخه های بی دود، می تواند دوچرخه های خود را به مردم واگذار کند و استفاده از دوچرخه های برقی، عمومی و خصوصی تر دنبال گردد و شاهد رونق و گسترش دوچرخه های برقی باشیم.

به گزارش سرویس اجتماعی خط فارس؛محمدرضا هاجری،شیراز در یکصد و پنجاهمین جلسه علنی شورای شهر شیراز در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه بدون شک شورا و شهرداری جلودار جهش عمران و آبادی شهر بوده، هست و خواهد بود گفت: اما میل به پروژه های بزرگ شهری عاملی شده تا برخی از پروژه های عمرانی محلات کم برخوردار شهر گم شده و مهجور بمانند.
عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: نباید اجازه داد پروژه های راهگشای خُرد به پای پروژه های کلان قربانی شوند؛ امید آفرینی در شهر اقتضا می کند پروژه های خُرد محلات کمتر برخوردار را در اولویت قرار دهیم و در ضمن قرارگاه محرومیت زدایی بهتر است آورده ی دیگر دستگاه ها غیر از شورا و شهرداری را ارائه کند تا ترک فعل دیگر دستگاه ها در محرومیت زدایی مشخص شود و شهرداری، ام المخارج شهر تلقی نشود.

وی همچنین با اشاره به مشکلات رانندگان تاکسی فرسوده گفت: شورا و شهرداری شیراز با کمک بلاعوض ۱۰۰ میلیون تومانی و وام مناسب، مشکل تاکسی های فرسوده را در شیراز برطرف کنند که بانک شهر می تواند در این کار، پیش قدم شود. شورا و شهرداری سود بانکی را بعهده بگیرد.

وی پیشنهاد داد تا دوچرخه های برقی به مردم واگذار شود و عنوان کرد: به منظور پاک و سلامت نگه داشتن فضای شهری، شرکت دوچرخه های بی دود، می تواند دوچرخه های خود را به مردم واگذار کند تا مردم صاحب دوچرخه شده، و استفاده از دوچرخه های برقی، عمومی و خصوصی تر دنبال گردد و شاهد رونق و گسترش دوچرخه های برقی باشیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل بیت(ع) شورای اسلامی شهر  همچنین تصریح کرذ:نزدیک به دو دهه در خیابان قصرالدشت، نزدیک عفیف آباد،محل ساخت برج های دوقلو تجاری، سدمعبر ایجاد، پیاده راه ها اشغال، معابر عمومی و کوچه ها به محل ساخت الحاق شده،حق شهر به یغما رفته و با مفاسد اقتصادی همراه و همزاد بوده.گویا پروژه مصادره شده است. تقاضا دارم دستگاه های  قضائی، بازرسی، حقوقی شهرداری و کمیته شفافیت شورا در این پروژه و مکان ناصواب و نا مناسب ورود پیدا کرده، به ادامه اشغالگری ها پایان دهند.