رسانه‌ها بهره مندی از توان دانشمندان و فناوران را به جایگاهی شایسته برسانند
رسانه‌ها بهره مندی از توان دانشمندان و فناوران را به جایگاهی شایسته برسانند
سرهنگ قاسم علیپور به وظیفه رسانه ها مبنی بر تاکیدات رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: اگر رسانه‌ها بهره مندی از توان دانشمندان و فناوران را به جایگاهی شایسته برسانند لذت بخش است.

به گزارش سرویس اجتماعی خط فارس؛ سرهنگ قاسم علیپور معاون هماهنگ کننده سپاه فجر استان فارس در مراسم آغازین رویداد جام رسانه امید فارس که در پارک علم و فناوری در حال برگزاری است، گفت: برپایی این رویداد رسانه‌ برای معرفی فناوران و دانش بنیان های فارس ارزشمند است، اگرچه برنامه‌های چشم انداز پنج‌ساله، هفت ساله و ۲۰ ساله تدوین شده اما هنوز در برخی بخش‌ها تا رسیدن به این افق‌ها فاصله داریم و انتظار است که این رویداد نیز گامی در رسیدن به اهداف باشد.

علیپور به وظیفه رسانه ها مبنی بر تاکیدات رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و افزود: وظیفه رسانه‌ها در این مسیر تصویرسازی از توان دانشمندان و فناوران است که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته و اگر رسانه‌ها بهره مندی از توان آنها را به جایگاهی شایسته برسانند لذت بخش است.

وی با بیان اینکه امروز شاهد رویش های خوبی در فعالیت مراکز رشد و دانش بنیان هستیم، اظهار کرد: شرکت‌ها تامین کننده بخشی از نیاز کشور هستند و باید برای فعالیت آنها تسهیلگری و سرعت بخشی شود لذا انتظار است رسانه ها با تبیین کافی، سرمایه‌گذاران را برای همکاری با شرکت‌های دانش بنیان ترغیب و بر این مهم تمرکز کنند.