راه بنداز، جابنداز شانا فارس در آخرین تورنمت انتخاباتی
راه بنداز، جابنداز شانا فارس در آخرین تورنمت انتخاباتی
یکی از اعضای اصلی شورای شانا در گفتگوی اختصاصی با این رسانه گفت: فلسفه وجودی مجمع شانا برای این بود که نیروهای اندیشمند و کارآمد برای انتخابات معرفی شوند بر همین مبنا گروه‌ها و احزاب مختلف سیاسی در این مجمع دور هم جمع شدند.

به گزارش سرویس سیاسی خط فارس ؛یکی از اعضای اصلی شورای شانا در گفتگوی اختصاصی با این رسانه گفت: فلسفه وجودی مجمع شانا برای این بود که نیروهای اندیشمند و کارآمد برای انتخابات معرفی شوند بر همین مبنا گروه‌ها و احزاب مختلف سیاسی در این مجمع دور هم جمع شدند.

وی ادامه داد: در آخرین انتخابات شانا برای مجلس دوازدهم متاسفانه شاهد نارضایتی گروه‌ها و احزاب مختلف بودیم چرا که در انتخابات گویا مهندسی صورت گرفته بود که با فشارهای مختلف به گروه ها واحزاب، آرا انتخابات مربوط به یک فرد که گروه خاصی دارد پیش برود.

این عضو شورای شانا با اشاره به اینکه مهندسی آرا به سمت فردی بود، افزود: آیا فضای سیاسی باید به سمتی برود که از خطوط قرمز اهداف شانا عبور کند؟ آیا این نوع تفکر می‌تواند انتخابات سالم و پرشوری را رقم بزند؟، قطعا جواب این سوالات با مردم است اما مردم انتظار دارند نمایندگانی که چند دوره این راه خانه سبز را پیمودند با احترام کامل از تلاش های انجام شده، اجازه دهند افراد تازه نفس با برنامه های جدید وارد شوند.

وی ادامه داد: بعد از گذشت ۴۵ سال از انقلاب اسلامی متاسفانه هنوز رنگ و بوی قومیتی را شاهد هستیم که این بر خلاف سیاست های کلی مجمع شانا می‌باشد و این قومیت گرایی باعث شد انسجام از این مجمع گرفته شود و احزاب و گروه‌های از این مجمع به علت کج سلیقگی و درواقع مهندسی بودن آرا جدا شوند چرا که شاهد ورود تشکل های بودیم که هیچ نسبتی با شانا نداشتند و بیشتر افراد شرکت کنند از یک حزب بوده است که میتوان گفت سهمیه هایی بیشتر که خلاف آیین نامه است داده شد.

وی در پایان یادآور شد که قبل از برگزاری انتخابات گروه ها و احزاب نامه ای اعتراضی با بیش از ۲۰ امضا به مسوول شانا استان فارس تقدیم کرده بودند که متاسفانه این اعتراض مورد توجه قرار نگرفت و عملا پروسه راه بنداز، جابنداز را در این مجمع شاهد بودیم.