خروج دو تن از کاندیدای مجلس شیراز و زرقان از لیست شریان/ شریان ناقص شد
خروج دو تن از کاندیدای مجلس شیراز و زرقان از لیست شریان/ شریان ناقص شد
با خروج دو تن از کاندیدای مجلس شیراز و زرقان از لیست شریان، لیست انتخاباتی این جریان سیاسی ناقص شد.

به گزارش خط فارس، پس از اعلام نهایی لیست شریان در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان، دو نفر از کاندیدا شامل ابراهیم عزیزی و جعفر قادری طی نامه ای حضور در این لیست را تکذیب کردند.

شریان که با شعار تغییر برای مردم لیست انتخاباتی خود را انتخاب و حتی منتشر کرده بود، با این تکذبیه دو تن کاندیدای مجلس، ابراهیم عزیزی و جعفر قادری در تنگنا قرار گرفته و به نوعی اعتبارش با این حرکت دو نماینده کنونی مجلس مورد هجمه قرار گرفته است.

حال باید دید که شریان در استان فارس چگونه از این اتفاق گذر خواهد کرد؟!

انتهای پیام/