خبرنگار شیرازی، قسمتی از بدن خود را به کودک ۱۹ ماهه اهدا کرد
خبرنگار شیرازی، قسمتی از بدن خود را به کودک ۱۹ ماهه اهدا کرد
اهدای قسمتی از کبد خانم خبرنگار به کودک ۱۹ ماهه ای که در اثر یک بیماری نادر مادرزادی دچار نارسایی شدید کبد شده‌ بود، در بیمارستان ابوعلی سینای صدرا با موفقیت انجام شد.

به گزارش سرویس اجتماعی خط فارس، کورش کاظمی مسوول تیم پیوند در این عمل جراحی ۶ ساعته، از موفقیت این عمل جراحی خبر داد و به خبرنگار فارس گفت: خوشبختانه فرهنگ اهدای عضو در کشور به صورت روزافزون در حال افزایش است و این موضوع در پیوند اعضای افراد زنده به بیماران هم تسری پیدا کرده است.

وی افزود: اعضایی مثل کلیه و قسمتی از کبد از این خاصیت برخوردار هستند که فرد می‌تواند آنها را به بیمار نیازمند هدیه کند و او را از رنج و تالمات ناشی از بیماری برهاند.

کاظمی در ادامه گفت: در عمل اخیر نیز، خبرنگار شهر شیراز، زهرا علی‌اکبری با اهدای قسمتی از کبد خود به کودک ۱۹ ماهه ای به نام نفس، به این کودک و خانواده وی، سلامتی و آرامش را اهدا کرد.

 

پیوند زنده به زنده برای کبد امکان‌پذیر است
زهرا علی اکبری خبرنگار شیرازی نیز گفت: هر کدام از ما مسئولیت اجتماعی داریم و باید برای حل مشکلات و چالش های موجود در جامعه و کاهش درد و رنج همنوعان خود تلاش کنیم، من از حدود ۲۵ سال پیش کارت اهدای عضو را گرفته بودم و به همه دوستان و اعضای خانواده ام هم توصیه به گرفتن این کارت می‌کردم اما تا همین اواخر نمی‌دانستم که پیوند زنده به زنده برای کبد هم امکان‌پذیر شده‌ است.

وی همچنین افزود: خوشبختانه با تلاش و زحمات تیم پیوند اعضاء بیمارستان ابوعلی سینای شهر شیراز، روز به روز شاهد اتفاقات خوب هستیم و یکی از آنها این که شرایط برای اهدای کبد از انسان زنده هم فراهم شده و بیماران نیازمند به کبد هم به مانند بیماران کلیوی دیگر نیاز نیست حتما منتظر اهدای عضو از یک فرد مرگ مغزی باشند.


این خبرنگار در پایان گفت: شهر ما از دیرباز جایگاه انسان های خوب و دلسوزی بوده که بیمارستان نمازی یک نمونه از آن است و در حال حاضر هم بیمارستان های رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سرطان جنوب نیاز به یاری و مشارکت همه ما دارد گرچه به اندازه شریک شدن در خرید یک آجر باشد که قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود!

زهرا علی‌اکبری خبرنگار سابق خبرگزاری فارس در شیراز و فعال اجتماعی است.