تقویت بنیان‌های اجتماعی با امید آفرینی
تقویت بنیان‌های اجتماعی با امید آفرینی
تقویت بنیان‌های اجتماعی و توجه به مطالبات عمومی جامعه را میتوان کارهای بزرگ انجام داد و راه را بر زیاده خواهان و دشمنان ملت و مملکت سد نموده و رفاه و آرامش توام با معیشت و خوشبختی را برای آنان به ارمغان آورد.

به گزارش سرویس اجتماعی خط فارس؛ با وضعیت شکننده و بغرنج جامعه امروز ایران و بروز پاره ای مشکلات اجتماعی و فرهنگی موجود برای هموطنان و آحاد مردم کشورمان جز اعتماد سازی و تقویت بنیانهای اجتماعی راهی نداریم.

حقا که امید پایه اصلی بنیانگذاری هر کار و اقدام انسانی و کیمیای سعادت جوامع بشری است.

دوام و بقای هر قوم و جمعیتی داشتن امید و باز آفرینی امید در بین مردم و امید آفرینی در بین جوانان کشور است.

انسجام بخشیدن به امور مملکت و برخورداری از حس شادی و امید بخشی به اجتماع یک ملت از جمله وظایف عالی ترین مدیران جامعه بویژه مدیران اجرایی و در راس آنها رییس جمهور کشور است که به عبارت دیگر هنر ماندگار همه کسانی که دل در گرو پیشرفت و تعالی جامعه ایرانی داشته و خواهان رشد همه جانبه مردم و مملکتند تنها با تامین و تحقق این عنصر حیات بخش بشر یعنی امید موفق خواهند بود.

هر ایرانی حق دارد برخوردار از انواع رفاه اجتماعی و حداقل امکانات زندگی و تکنولوژیهای روز دنیا باشد، پس اگر امید در دلهای مردم ایران باشد و امید آفرینی‌های زبانی و کاغذی گذشته به مرحله اجرا و عملیاتی برسد پایه های اجتماع ۸۵ میلیونی ایرانیان برای تقویت مشارکت‌های عمومی مقاومتر و مستحکم تر از قبل میگردد.

اینجاست که اگر دشمنان قصد شکستن این اتحاد و همبستگی و مشارکت امت اسلامی و ایرانیان صاحب قدرت و وحدت را داشته باشند با شکست سختی مواجه میگردند.

حاکمان کشور و مدیران اجرایی از جمله روسای جمهوری ایران در هر دوره از مسئولیت‌ها و مدیریت‌هایشان اگر کمی نگاهشان را به مردم بیشتر و توجهاتشان را به امور داخل وطن معطوف دارند این کشور به یمن وجود نخبگان و دانشمندان و جوانان دلیر و با اراده و با وجود استعدادهای فراوان روز به روز مترقی تر و پیشروتر از هر زمان دیگری خواهد بود.

آنگاه در این شرایط است که مردم ما نه از جنگ و نه از تحریم و نه از توطئه های رنگارنگ مخالفانشان و ایجاد یاس و نومیدی دشمنان و نه از هر کار دیگری از سوی استکبار جهانی میترسند و به خوبی میدانند که دشمن، دیگر علیه ملت و دولت و نظام ما کاری نمیتواند بکند و راه به جایی نخواهد برد.

رسانه های کشور و از جمله رسانه ملی هم باید مستمرا به بیان داشته ها و افتخارات گذشته و حال ایران بپردازند و به طور مداوم افتخار آفرینیهای ایرانیان در عرصه های مختلف کار و تلاش اقتصادی و فرهنگی و سایر پیشرفتهای صنعتی و اجتماعی را برای اطلاع همگان بازگو کنند و فرصت بازگو نمودن مشکلات، نقادی و مطالبه گری های شهروندان و نقد و بررسی عملکرد مدیران را برای عموم فراهم آورند.

نکته پایانی اینکه با تقویت بنیان‌های اجتماعی و توجه به مطالبات عمومی جامعه میتوان کارهای بزرگ انجام داد و راه را بر زیاده خواهان و دشمنان ملت و مملکت سد نموده و رفاه و آرامش توام با معیشت و خوشبختی را برای آنان به ارمغان آورد.

  • نویسنده : سيد محی الدین حسینی ارسنجانی