تعهد و تخصص افراد در جهت رفاه حال مردم ملاک خواهد بود
تعهد و تخصص افراد در جهت رفاه حال مردم ملاک خواهد بود
نماینده منتخب مردم در مجلس دوازدهم شورای اسلامی حوزه انتخابیه شهرستان سروستان، کوار و خرامه گفت: باند و گروه در حوزه انتخابیه وجود ندارد و به جای آن تعهد، تخصص افراد در جهت رفاه حال مردم ملاک خواهد بود تا جوانان ما دوباره سربلند شوند.

به گزارش سرویس سیاسی خط فارس، غلامرضا توکل نماینده منتخب مردم در مجلس دوازدهم شورای اسلامی حوزه انتخابیه شهرستان سروستان، کوار و خرامه با حضور در بین نمازگزاران مسجد انقلاب شهرستان سروستان گفت: خداوند توفیق داد و قدم اول به همت شما مردم برداشته شد و شاکریم که خداوند مزد شما مردم غیور را داد.
وی ادامه داد: من در دوران مدرسه شاگرد شهید حشمت اله کمالی و غریب اکثر معلمان شهرستان بوده ام زیرا علم و ادب را از شما آموخته و همواره راه شهدا را ادامه خواهم داد.

حوزه انتخابیه حیاط خلوت مسولین نخواهد بود
توکل خطاب به مسولین شهرستانی ابرازداشت: مسئولینی که توان کار کردن نداشته باشند، دیگر در حوزه انتخابیه نخواهند بود و شهرستان سروستان دیگر حیاط خلوت مسولین نخواهد شد.

ثابت میکنم از سفره بابرکت انقلاب کار خواهد شد
نماینده منتخب مردم در مجلس دوازدهم شورای اسلامی حوزه انتخابیه شهرستان سروستان، کوار و خرامه با اشاره به اینکه مسول نباید متکبر و مغرور باشد، ابرازکرد: باند و گروه در حوزه انتخابیه وجود ندارد و به جای آن تعهد، تخصص افراد در جهت رفاه حال مردم ملاک خواهد بود تا جوانان ما دوباره سربلند شوند.

مسولین از وضعیت ایجاد شده در شهر کربال و خرامه بازدید کنند
وی اذعان داشت: ثابت خواهم کرد از سفره بابرکت انقلاب کار خواهد شد و مسولین استانی سری به شهر کربال و خرامه بزنند و از وضعیت ایجاد شده برای رفاه حال مردم بازدید کنند.

توکل افزود: شما مردم غیرتی کار کردید و بدانید توکل با غیرت، همت و شجاعت پای کار مردم خواهد بود تا بهترین نیروها را تربیت کنیم زیرا سروستان دارای فرهنگ و تمدن است لذا پیش به سوی آینده ای برویم که همه باید همدل و همراه و هم قسم باشیم.