تزریق امیدآفرینی و نشاط در جامعه با معرفی شرکت‌های دانش بنیان
تزریق امیدآفرینی و نشاط در جامعه با معرفی شرکت‌های دانش بنیان
معاونت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه فجر فارس گفت: نقش آفرینی و هم افزایی سازمان بسیج رسانه و سازمان بسیج علمی در معرفی دستاوردها و همچنین در زمینه کسب استعدادها و ظرفیت های شرکت های فناور و شرکت های دانش بنیان و معرفی شرکت‌ها به جامعه می‌تواند امید آفرینی و نشاط را در جامعه شاهد باشیم.

به گزارش سرویس اجتماعی خط فارس؛ مجید میکائیلی معاونت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه فجر فارس نیز در رویداد جام امید رسانه به خبرنگار خط فارس گفت: نقش آفرینی و هم افزایی سازمان بسیج رسانه و سازمان بسیج علمی در معرفی دستاوردها و همچنین در زمینه کسب استعدادها و ظرفیت های شرکت های فناور و شرکت های دانش بنیان و معرفی شرکت‌ها به جامعه می‌تواند امید آفرینی و نشاط را در جامعه شاهد باشیم.

معاونت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه فجر فارس ادامه داد: برخی شرکت ها امروز در حوزه تجاری سازی مشکلات بسیاری دارند، کسانی که طرح های را از ایده تا دیده دارند و به تولید محصول می‌رسانند و حتی در حوزه تجاری سازی اقداماتی را انجام می‌دهند اما امروز یکی از اقدامات بسیار ضروری که می‌تواند اثرگذاری داشته باشد، رسانه های استان فارس هستند که در حوزه معرفی، تجاری سازی و میز صادرات می‌تواند کمک های ارزشمندی را به شرکت های دانش بنیان، شرکت های نوپا، هسته های توانمند ساز و تشکل های علمی، فکری و پژوهشی در سطح استان داشته باشند.