در دور دوم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به فارس ایستگاه برق ۱۳۲ کیلو ولت کورده خنج با حضور مشاور رئیس جمهور افتتاح شد.

به گزارش سرویس اجتماعی خط فارس؛ در سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به فارس ایستگاه برق ۱۳۲ کیلو ولت کورده خنج با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به بهره برداری رسید.

ایستگاه برق ۱۳۲ کیلولت کورده با قدرت ۵۰ مگاوات با احداث ۱۱۰ کیلومتر خط فشار قوی از کنگان تا کورده ساخته شده است.

با افتتاح این طرح برق روستا‌های کورده، گرمشت، فیدویه و گزیوز در خنج و دهستان دژکاه در فراشبند و تاسیسات نفتی کورده تامین می‌شود. برای اجرای این طرح ۸۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.