بررسی مشکلات و تلاش برای رفع موانع ۴۳ بنگاه اقتصادی فارس
بررسی مشکلات و تلاش برای رفع موانع ۴۳ بنگاه اقتصادی فارس
در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس موارد و مشکلات ۴۳ بنگاه اقتصادی استان مطرح و تصمیماتی درباره آنان اتخاذ شد.

به گزارش سرویس اقتصادی خط فارس؛کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس به ریاست استاندار فارس، دبیری صنعت، معدن و تجارت فارس و با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط استانی و مدیران عامل بانک‌ها برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی و صنعتی و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت آن‌ها، تشکیل و راهکارهای عملیاتی و اجرایی در این زمینه اتخاذ شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در حاشیه این نشست گفت: مسائل و مشکلات ۴ بنگاه اقتصادی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و ۳۹ مورد مصوبات کمیته تخصصی ذیل کارگروه با زمینه فعالیت تولید فرآورده‌های نفتی، تخم مرغ، انواع کمپرسور، گیاهان دارویی و… ضمانت جهت مهلت  برای رفع تعهد ارزی، درخواست عدم تودیع وثیقه نقدی، درخواست مجوز بهره برداری، پیگیری مصوبه قبل و… بررسی شد و تصمیماتی درباره آن‌ها اتخاذ شد.

حمیدرضا ایزدی با تاکید بر ضرورت داشت استراتژی و تمهید برنامه‌ریزی‌های منسجم برای افزایش پیشرفت اجرای مصوبات کارگروه تسهیل جهت حمایت از بخش تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری اظهار کرد: تحقق این امر می‌تواند با همکاری، تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی متولی، فعالان بخش تولید و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و به کارگیری تمامی ظرفیت‌ها با سرعت بیشتری حاصل شود.