معاون فرهنگی شهردار شیراز از بازارچه نوروزی «صنایع‌دستی» در گذر گردشگری حافظیه خبر داد و گفت: تلاش کرده‌ایم تا این بازارچه در شأن عنوان شیراز؛ شهر جهانی صنایع دستی باشد.

به گزارش سرویس اجتماعی خط فارس؛ محمدعلی چوبینی در توضیح برنامه‌های گردشگری شهرداری شیراز گفت: بازارچه نوروزی «صنایع‌دستی» در گذر گردشگری حافظیه در راستای کمک به اقتصاد صنایع‌دستی ایجاد شده است.

او با اشاره به عنوان شیراز، شهر جهانی صنایع دستی و دبیری آن توسط شهردار شیراز، از فعالیت بازارچه صنایع‌دستی با ظرفیت و کیفیت هنری بالا در گذر گردشگری حافظیه خبر داد و گفت: فعالان این بازارچه دارای کارت صنعتگری مشاغل هنری صنایع‌دستی هستند و فعال در حوزه کارگاهی و نیز آموزش می‌باشند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهردار شیراز گفت: طراحی فضای این بازارچه تداعی گر بخشی از بازار وکیل شیراز هست.

چوبینی به پیگیری ثبت جهانی محور زندیه اشاره و تصریح کرد: در این راستا به دنبال ترغیب گردشگران جهت بازدید از بازار وکیل شیراز هستیم.

معاون شهردار شیراز بیان کرد: فعالان بازارچه صنایع دستی در گذر گردشگری حافظیه با معرفی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با نگاه حمایتی شهرداری شیراز مشغول به فعالیت هستند.