اولویت کمیسیون، تعیین تکلیف ساختمان‌ها و گودهای رها شده و پرخطر است
اولویت کمیسیون، تعیین تکلیف ساختمان‌ها و گودهای رها شده و پرخطر است
رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر شیراز گفت: پیرو بررسی ها و گزارشات مبنی بر وجود ساختمان‌ها و گودهای پرخطر به صورت مستمر بازدید از محل های اعلام شده با حضور اهالی، کسبه و مدیران و کارشناسان شهرداری انجام می‌گردد.

به گزارش سرویس اجتماعی خط فارس، مصطفی کیانی رحیمی رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به بازدیدهای خود از ساختمان‌ها و گودهای پرخطر در سطح شهر گفت: پیرو بررسی ها و گزارشات مبنی بر وجود ساختمانها و گود های پرخطر به صورت مستمر بازدید از محل های اعلام شده با حضور اهالی، کسبه و مدیران و کارشناسان شهرداری انجام می‌گردد.

وی ادامه داد: طی بازدید از ساختمان‌های ناایمن و گودهای پرخطر در چند نقطه از سطح شهر مقرر شد که پس از طی مراحل قانونی، عملیات ایمن سازی به منظور رفع مخاطره آغاز شود و در دیگر نقاط بعد از شناسایی ساختمان یا گود های ذکر شده شرح مشکلات به مالک یا مالکین ارسال و با تخصیص فرصت لازم ،مالک نسبت به رفع ایراد آن ملزم گردد.

کیانی رحیمی افزود: در صورت عدم تمکین و توجه مالک به تذکرات، عامل به دستگاه قضایی و کار گروه معرفی تا اعمال قانون گردد و گزارش اقدامات به شورای شهر توسط شهرداری ارسال می‌گردد.

رئیس کمیسیون شهرسازی ،معماری و هوشمند سازی شورا با بیان اینکه بر اساس قانون سازمان آتش نشانی به عنوان یکی از دستگاه‌های متولی، تکالیف دوره ای برای بازدید و بررسی ساختمان‌ها نا ایمن و …را دارد، یادآور شد این سازمان در کنار دیگر نهادها و ارگانها وظیفه پایش های دوره ای را دارد و در صورت مشاهده ایراد و خطر ،پیگیر موضوع خواهد بود و اقدامات لازم برای‌ رفع آن را انجام می دهد.

وی بیان داشت: شورای ششم، طرح دو فوریتی مبنی بر الزام شهرداری نسبت به تعیین تکلیف ساختمان‌های پرخطر را به تصویب رساند که براساس آن شهرداری شیراز مکلف است براساس این مصوبه نسبت به تشکیل کارگروهی متشکل از استانداری فارس، دادستان عمومی و انقلاب شهر شیراز، اداره کل راه و شهرسازی استان فارس، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، شهرداری شیراز و شورای اسلامی شهر شیراز، با به کارگیری کارشناسان فنی اقدام و فهرست کلیه ساختمان‌های مصداق موارد پنجگانه که در مصوبه مذکور وجود دارد را استخراج و سریعاً تعیین تکلیف نموده و گزارش عملکرد را در کارگروه مذکور جهت بهرمندی از ظرفیت حاکمیتی دستگاه های فوق الذکر منعکس نماید .

کیانی رحیمی ابراز کرد: جلب رضایت شهروندان سرلوحه فعالیت های کمیسیون خواهد بود و در همین راستا در جهت حفظ ایمنی و آرامش شهروندان از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.